Zugführer des FZ Logistik

Zugführer Bastian Tröger E-Mail:

Zugtruppführer Logistik

Zugtruppführer Niels-Krischan Köhncke E-Mail:

Gruppenführer Logistik Materialwirtschaft

Gruppenführer Achim Bick